Funkční turbína - Chvalšovice - 580 x 435, 149kb
Funkční turbína u mlýna čp. 18 ve Chvalšovicích u tzv. Lepů rybníka (Pelich).