Pamětní list - Stachy - 580 x 384, 112kb
Pamětní list, kterou SDH Chvalšovice obdržel za zapůjčení ruční střikáčky do "HASIČSKÉHO MUZEA" na Stachy.
zpět na SDH Chvalšovice