Historie


Dřešín
První písemná zmínka pochází z roku 1407.
Je velmi pravděpodobné, že dříve nesly jméno Dřešín hned tři vesnice. Nynějšímu Dřešínu se říkalo Velký, Dřešínku Prostřední a Hořejšicím Hořejší Dřešín. Dřešín spadal v roce 1850 pod okres Volyně. V roce 1869 až 1900 osada obce Vacovice, v okrese Strakonice. V roce 1910-1930 obec v okrese Strakonice. V roce 1950 obec v okrese Vimperk, v roce 1961 až dosud obec v okrese Strakonice.

Dřešínek
První písemná zmínka pochází z roku 1407.
Dřešínek je od roku 1850 znám pod názvy Rešínek, Dřešínko nebo-li Dřešim v okresu Volyně. V roce 1869 pod názvem Dřešínko, nebo-li Rešínek jako osada obce Dobrš v okrese Strakonice. V roce 1880 - 1900 pod názvem Dřešínko jako osada obce Dobrš v okrese Strakonice. Od roku 1910 obec v okrese Strakonice. 22. 2. 1924 byl změněn název z dosavadního Dřešínko na Dřešínek. Od roku 1921 až 1930 obec v okrese Strakonice. Od roku 1950 obec v okrese Vimperk, v roce 1961 - 1970 osada obce Dřešín v okrese Strakonice.
Historické zajímavosti:
V místní kapličce se nachází zvon z roku 1829 s nápisem, že zvon obětoval do Dřešínka Vavřinec Pilný a jeho manželka Magdaléna ke cti Panny Marie. Zvon váží 38,5 kg. Ve 2. svět. válce byl odevzdán na sbírku kovů (1. 4. 1942). Zvon se dostal až do Prahy, kde byl uskladněn. Po válce zjistil p. Miloslav Lešák z Vrbnice, že je zvon ještě v Praze a tak jej 17. 6. 1945 přivezl a byl opět zavěšen a používán. Zvon z Hořejšic, který byl také odevzdán se již nevrátil. Ten vážil 25 kg.
Úryvek z Čestické farní kroniky:
Dřešínek čili Malý Dřešín s menším zámkem a zahradou ovocnou býval druhdy samostatným statkem náležícím rytíři Antonínu z Berišů, jenž také Bernardice držel. Týž prodal statek Dřešínek rytíři ze Stadova manželovi Barbory z Malovců, jež po smrti svého manžela r. 1769 za Václava Weiderberga se provdala a když tento r. 1771 zemřel, až do své smrti Dřešínek podržela, načež dědictvím na Josefa Františka Makovce přešel a tak s Česticemi r. 1780 spojen byl. Ve Dřešínku bývala odedávna kaple zámecká a vydržováni byli v zámku kaplani, z nichž uvádí se za pána ze Stadova jakýsi Páter Ouvín z řádu Cisterciáků, rozený baron Dubský z Moravy (1767). O poplužním dvoře Dřešínku nečiní se později žádná zmínka, až dne 19. srpna 1800, kdy Jan Arnošť z Malovců prodal Čestice Františku hraběti ze Sikingů, jenž statek Čestický koupil za 70 000 zl. r. a dvůr Dřešínek za 40 000 zl. r.

Hořejšice
První písemná zmínka pochází z roku 1407.
V roce 1850 osada obce Rešínek v okrese Volyně, v roce 1869-1900 osada obce Dobrš v okrese Strakonice. V roce 1910 osada obce Dřešínko v okrese Strakonice. V roce 1921-1930 osada obce Dřešínek v okrese Strakonice. V roce 1950 osada obce Dřešínek v okrese Vimperk. V roce 1961-1970 osada obce Dřešín v okr. Strakonice

Chvalšovice
První písemná zmínka pochází z roku 1359.
V roce 1850-1869 obec pod názvem Chvališovice v okrese Volyně, od roku 1869 osada Chvališovice obce Vacovice v okrese Strakonice, v roce 1880 - 1890 osada Chvalsovice obce Vacovice v okrese Strakonice. Od roku 1900 - 1930 osada Chvalšovice obce Vacovice v okrese Strakonice. V roce 1950 obec v okrese Vimperk. V roce 1961 - 1970 osada obce Dřešín v okrese Strakonice.


Počet obyvatelstva:
 18501869188018901900191019211930195019611970
Dřešín220258290256265265241234137141113
Dřešínek224160151131154143125130908374
Hořejšice-54515552646262372924
Chvalšovice226316290235269288253232207192147


Počet domů:
 186918801890190019101921193019501970
Dřešín384041424241444434
Dřešínek242525252525262724
Hořejšice99999910109
Chvalšovice343938403741434542