společenské organizace
Český svaz žen Dřešín

- sdružuje ženy ze všech 4 osad (Dřešín, Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice) a v současnosti má 49 členek. Nejstarší členkou je pí. Věra Bejčková ze Dřešína (75 let), nejmladší Eva Šašková ze Dřešína(21 let).
- 1.předsedkyní byla Marie Vávrová z Chvalšovic, následovala Alžběta Vachulková ze Dřešína, která v čele organizace stála dlouhou řadu let. V současnosti je předsedkyní Ing. Zdeňka Šašková, pokladníkem Hana Šochmanová, revizorkou hospodaření Eva Pomahačová a členkami výboru jsou Jaroslava Smolová a Marie Voldřichová.
- činnost je zaměřena zvláště na práci s dětmi, vzdělávací akce, kulturní akce, ruční práce
- jednotlivé akce: dětský maškarní karneval, oslava MDŽ, masopustní průvody (ve spolupráci s SDH), dětský den s každoroční obměnou tématického zaměření (např. pohádkový les ve Dřešíně, podvečerní stezka odvahy se strašidly ve Dřešínku a Hořejšicích...), táboráky s lampionovými průvody, zájezdy na divadelní představení (např. otáčivé hlediště Český Krumlov a Týn nad Vltavou). S velkým zájmem se setkal nejen zájezd na Pašiové hry do přírodního amfiteátru v Hořicích na Šumavě, ale i návštěva Safari ve Dvoře Králové nad Labem, kam se dokonce vypravily 2 plně obsazené autobusy). Před dvěma lety nastudoval ČSŽ divadelní představení hry Josefa Křešničky Popelka. Po premiéře u příletosti oslavy MDŽ následovala veselice, kde si při místní muzice zatančily babičky i vnoučata. Představení se setkalo s velkým ohlasem, a proto se odehrály další reprízy v Němčicích, Drážově, v dětském sanatoriu na Javorníku a 4. dokonce v Křemži pod Kletí, kam byli herci pozváni náhodným divákem. Před vlastním vystoupením v Křemži se uskutečnila prohlídka Českého Krumlova nejen pro herce, ale i pro další zájemce z obce Dřešín. Členky se snaží obnovovat některé staré tradice, jako např. pálení čarodějnic a průvod Lucií.
- ze vzdělávácích akcí se uskutečnují přednášky např. o zdravém způsobu života, ekologických čistících prostředcích s možností jejich nákupu, a nebo beseda o historii našeho kraje...
- organizace brigád - jarní úklidy vsí, bramborové brigády, úklid obecních budov