obecní vyhlášky
Vyhlášky ke stažení
( Microsoft Word )


Obecně závazná vyhláška obce Dřešín č. 2/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dřešín  ( 128 Kb )
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Dřešín  ( 66,5 Kb )
Vyhláška o místních poplatcích 1.1.2004  ( 22 Kb )
Povodňový plán obce Dřešín  ( 108 Kb )
Kanalizační řád Dřešín  ( 1,02 Mb )
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích  ( 62,5 Kb )