orgány obce a obecní úřad
Obecní úřad Dřešín

Adresa: Dřešín čp. 24, 387 19 Čestice
Úřední hodiny: Po - Pá 7.00-15.00, ve středu ještě 18.00-20.00 hod.
Tel.: 383 396 423
E-mail: obec.dresin@tiscali.cz
kraj: Jihočeský
okres: Stakonice

1 zaměstnanec - účetní- Milena Němcová tel.: 383 395 097

V komunálních volbách dne 1.11.2002 byli za členy
obecního zastupitelstva zvoleni:
Starostka: Ing. Zdeňka Šašková (neuvolněná) mobil: 721 776 961
Místostarostka: Eva Brolimová (uvolněná) mobil: 724 181 627
Členové:
František Kahuda
Radek Kolářík
Karel Matějka
Miloslav Mikeš
Jaroslav Mls
Zdeněk Poleník

Při zastupitelstvu jsou zřízeny 2 výbory:
1. finanční výbor: předseda Jaroslav Mls, členové Ing. Jiří Záhorský, Ing. Jiří Volf
2. kontrolní výbor: předseda František Kahuda, členové Miroslav Bublík a Miroslav Roučka

Veřejná zasedání zastupitelstva obce se konají pravidelné každou 1.středu v měsíci v zimním období od 18.00 hod., v letním období pak od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Na ustavujícím zasedání dne 27.11.2002 byla do funkce starostky obce zvolena Ing. Zdeňka Šašková.
Do funkce místostarostky byla zvolena: místostarostka: Eva Broulimová

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva
Obecní přad vydává pro občany tzv. Informační list, prostřednictvím kterého jsou v případě potřeby poskytovány občanům aktuální informace (cca 3x za rok) a to mimo informací zveřejňovaných prostřednictvím úřední desky a obecních vývěsek.

Na Obecním úřadě je během úředních hodin poskytována služba ověřování listin a podpisů.

Doplňující informace
-OÚ zajišťuje dovoz obědů ze školní jídelny ZŠ Vacov pro seniory obce nad 70 let věku.
-organizuje setkání seniorů (předvánoční období) - hudba, občerstvení, kulturní program. V prosinci 2003 se uskutečnil 3. ročník.