Rozpočet obce
Rozpočet na rok 2004
Rozpočet na rok 2005
Finanční hospodaření obce Dřešín, rok 2004

OBEC DŘEŠÍN - ROZPOČET ROK 2004

Příjmy celkem:2 193 500,-
Daňové příjmy1 948 000,-
Ostatní příjmy237 500,-
Kapitálové příjmy8 000,-
Výdaje celkem:2 986 500,-
1031 Lesní hospodářství10 000,-
2140 Obchod35 000,-
2212 Silnice887 000,-
2221 Provoz veřejné silniční dopravy13 800,-
2310 Pitná voda230 000,-
2321 Kanalizace20 000,-
2339 Záležitosti vodních toků10 000,-
2341 Vodní díla v zem. krajině150 000,-
3111 Předškolní zařízení25 000,-
3113 Základní školy150 000,-
3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot (opr. kapličky)190 000,-
3399 Ostatní záležitosti kultury14 000,-
3631 Veřejné osvětlení140 000,-
3632 Pohřebnictví3 200,-
3722 Sběr a svoz komunál. odpadů80 000,-
3745 Péče o vzhled obcí23 000,-
4818 Ostatní sociální péče a pomoc67 000,-
5512 Požární ochrana85 000,-
6112 Zastupitelstva obcí423 200,-
6171 Činnost místní správy429 300,-
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan.1 000,-
Financování:793 000,-
nahoru ...


Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce
dne 25.2.2004
OBEC DŘEŠÍN - ROZPOČET ROK 2005Příjmy celkem:


1 899 500,-
Daňové příjmy1 630 000,-
Ostatní příjmy258 400,-
Kapitálové příjmy11 100,-
Výdaje celkem:1 899 500,-
Lesní hospodářství10 000,-
Obchod160 000,-
Silnice240 000,-
Provoz veřejné silniční dopravy6 400,-
Pitná voda81 500,-
Kanalizace33 700,-
Záležitosti vodních toků10 000,-
Vodní díla v zem. krajině2 000,-
Předškolní zařízení33 500,-
Základní školy71 500,-
Pořízení, zachov. a obnova kult. pam.32 000,-
Ostatní náležitosti kultury (setkání důchodci)15 000,-
Veřejné osvětlení26 200,-
Pohřebnictví3 300,-
Sběr a svoz komunál. odpadů100 000,-
Péče o vzhled obcí50 000,-
Ostatní sociální péče a pomoc (obědy důchodci)84 000,-
Požární ochrana67 000,-
Zastupitelstva obcí400 500,-
Činnost místní správy443 000,-
Obecné příjmy a výdaje z finan. maj.1 000,-
Finanční vypořádání mil. let28 900,-
Financování0,-
nahoru ...


FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE DŘEŠÍN, ROK 2004Příjmy celkem:


2 184 726,-
            - daňové1 626 018,-
            - přijaté dotace316 600,-
                        volby108 400,-
                        správa3 400,-
                        ncinvest. na opr.200 000,-
                        les4 800,-
            - nedaňové238 328,-
            - kapitálové3 780,-
Výdaje celkem:2 535 589,-
            - běžné2 281 246,-
            - kapitálové254 343,-
VÝSLEDEK ZA ROK 2004
SCHODEK:350 863,-